dimarts, 11 d’octubre de 2011

Reasfaltat de carrers

Les coses ben fetes 'collons' que no costa tant!
No suporto que reasfaltin els carrers a sobre de l'asfalt que ja hi havia. L'únic que aconseguim és fer el carrer més alts i per tant les voreres més baixes. Aquestes, que compleixen unes funcions importants, com per exemple fer lliscar l'aigua pels costats del carrer quan plou, perden part de les seves facultats i els vianants en rebem les conseqüències. De vegades graten els laterals del carrer perquè això no ocorri, però el que aconsegueixen és fer un carrer en forma de muntanya... molt alt al mig i baixeta als costats... som el que no hi ha! 'Xapusses'!